Có 1 kết quả:

dàng zi

1/1

dàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

classifier for affairs, events etc