Có 1 kết quả:

guì tái

1/1

guì tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 櫃檯|柜台[gui4 tai2]