Có 1 kết quả:

lì shù

1/1

lì shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oak tree