Có 1 kết quả:

chú zi

1/1

chú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wardrobe
(2) closet
(3) cabinet