Có 1 kết quả:

yīng táo luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

summer radish (the small red kind)