Có 1 kết quả:

yīng huā mèi

1/1

yīng huā mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) Japanese girl