Có 1 kết quả:

lán zhà

1/1

lán zhà

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

Từ điển Trung-Anh

barrier