Có 1 kết quả:

lǎn jiǎo

1/1

lǎn jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

black olive (Canarium tramdenum)