Có 1 kết quả:

qiàn xiàng

1/1

qiàn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) liabilities
(2) debt