Có 1 kết quả:

cì dà lù

1/1

cì dà lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

subcontinent (e.g. the Indian subcontinent)