Có 1 kết quả:

cì nǚ

1/1

cì nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second daughter

Một số bài thơ có sử dụng