Có 1 kết quả:

cì shēng zāi hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

secondary disaster (e.g. epidemic following floods)