Có 1 kết quả:

huān qìng

1/1

huān qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate