Có 1 kết quả:

xīn xǐ ruò kuáng

1/1

xīn xǐ ruò kuáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be wild with joy (idiom)