Có 1 kết quả:

xīn xīn xiàng róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) luxuriant growth (idiom); flourishing
(2) thriving