Có 1 kết quả:

Ōū Yà qú

1/1

Ōū Yà qú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) European robin (Erithacus rubecula)