Có 1 kết quả:

ōu jí sāng ㄛㄨ ㄐㄧˊ ㄙㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) older man
(2) man of mature years (Japanese loanword)