Có 1 kết quả:

Ōū wén sī

1/1

Ōū wén sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Owens (name)