Có 1 kết quả:

Ōū zhōu fáng fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

parsnip (Pastinaca sativa)