Có 1 kết quả:

Ōū lái yǎ

1/1

Ōū lái yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

L'Oréal (French cosmetics company)