Có 1 kết quả:

ōu dié yú

1/1

ōu dié yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plaice