Có 1 kết quả:

ōu chē qián

1/1

ōu chē qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psyllium (genus Plantago)