Có 1 kết quả:

yù zhèn fá lì

1/1

yù zhèn fá lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to try to rouse oneself but lack the strength (idiom)