Có 1 kết quả:

yù huǒ fén shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

burning with desire