Có 1 kết quả:

gē zǎi xì

1/1

gē zǎi xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

type of opera from Taiwan and Fujian