Có 2 kết quả:

gē ér ㄍㄜ ㄦˊgēr ㄍㄦ

1/2

Từ điển phổ thông

bài hát, điệu hát

gēr ㄍㄦ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

song