Có 2 kết quả:

gē érgēr

1/2

gē ér

giản thể

Từ điển phổ thông

bài hát, điệu hát

gēr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

song