Có 1 kết quả:

gē tīng

1/1

gē tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) karaoke hall
(2) disco hall