Có 1 kết quả:

gē yǒng

1/1

gē yǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

singing