Có 1 kết quả:

gē tán

1/1

gē tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singing stage
(2) music business (esp. pop music)