Có 1 kết quả:

gē zi

1/1

gē zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

song