Có 1 kết quả:

gē shǒu

1/1

gē shǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ca sĩ, người hát

Từ điển Trung-Anh

singer

Một số bài thơ có sử dụng