Có 1 kết quả:

gē bǎi líng

1/1

gē bǎi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Australasian bush lark (Mirafra javanica)