Có 1 kết quả:

gē wǔ tuán

1/1

gē wǔ tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

song and dance troupe