Có 1 kết quả:

gē yáo

1/1

gē yáo

giản thể

Từ điển phổ thông

ca dao

Từ điển Trung-Anh

(1) folksong
(2) ballad
(3) nursery rhyme