Có 1 kết quả:

gē mí

1/1

gē mí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fan of a singer