Có 1 kết quả:

tàn hào

1/1

tàn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

exclamation mark (punct.)