Có 1 kết quả:

ōu ní

1/1

ōu ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(female usage) older sister (loanword from Korean "eonni")