Có 1 kết quả:

ōu ba sāng

1/1

ōu ba sāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) older female
(2) woman of mature years (Japanese loanword)