Có 1 kết quả:

Ōū dāng guī

1/1

Ōū dāng guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (botany) lovage
(2) Levisticum officinale