Có 1 kết quả:

ōu qín

1/1

ōu qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parsley (Petroselinum sativum)