Có 1 kết quả:

Shè xiàn

1/1

Shè xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

She county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui