Có 1 kết quả:

huān qìng

1/1

huān qìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate