Có 1 kết quả:

huān téng

1/1

huān téng

phồn thể

Từ điển phổ thông

vui mừng hớn hở, tưng bừng

Từ điển Trung-Anh

(1) jubilation
(2) great celebration
(3) CL:片[pian4]