Có 1 kết quả:

zhǐ hàn jì ㄓˇ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-perspirant