Có 1 kết quả:

zhǐ tòng yào

1/1

zhǐ tòng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painkiller
(2) analgesic
(3) anodyne