Có 1 kết quả:

zhèng fāng tǐ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a rectangular parallelepiped