Có 1 kết quả:

cǐ qián

1/1

cǐ qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) before this
(2) before then
(3) previously