Có 1 kết quả:

bù zi

1/1

bù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) step
(2) pace