Có 1 kết quả:

bù tài

1/1

bù tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gait
(2) tread