Có 1 kết quả:

bù tài pán shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk unsteadily